GARANTİ


Garanti kapsamına girecek cihazlarda genel olarak aşağıdaki koşullar geçerlidir;

• Hazal Dental bünyesinde satılan cihazların garanti süresi, aksi bildirilmediği takdirde cihazlar için 1 yıldır. 
• Garanti başlangıcı ana şartı cihazın marka, model ve seri numarası mutlaka yazılı olduğu faturadır.  
• Tüm ürünlerin garanti süreleri ithalatçı firma ve/veya ithalatçı firma bayileri tarafından kesilen fatura ile başlar   
• Müşterilerin garanti kapsamında hizmet alabilmeleri için mutlaka fatura ibraz etmeleri gerekmektedir.  
• Ürünlerin kullanım kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
• Cihazlarda meydana gelen arızaların, bakımları ve onarımları firmamızın yetkili teknik servisleri tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Cihazın gerek müşteri gerekse yetkisiz servis ve/veya kişilerce kurcalanması garantiyi durdurur ve geçersiz kılar. 
• Gerekli periyodik bakımların yapılmaması veya bakım eksikliğinden kaynaklanan arızalar kapsam dışındadır. 
• Kaza, yangın, darbe alarak kırılma veya bozulma, uygunsuz veya hatalı kullanım gibi nedenlerden dolayı meydana gelen arızalar garanti kapsamı dışındadır.
• Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, ani voltaj değişikliği ürün etiketinden yazılı voltajdan farklı voltaj kullanmaya bağlı olarak gerçekleşen arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
• Her türlü sıvı teması sonucu kaynaklanan arızalar garanti dışındadır.