UGIN INDUCAST Vakumlu ve Basınçlı İndüksiyon Döküm Cihazı

Vakum altında yada koruyucu gaz altında) füzyon (erime) sunan ve alaşımı basınçla enjekte eden döküm cihazı.

• Ara frekans jeneratörü ile tüm dental alaşımların elektro manyetik  alan ile mükemmel eritilmesi
• Yüksek hassasiyette döküm imkanı   
• Aşırı ısınmanın önlenmesi
• Vakum ile revatmanın kimyasal buharının önlenmesi   
• Argon gazı ile alaşımın oksidasyonunun önüne geçme
• Güvenlik mekanizması 
• Soğutma devresi ve vakum pompası   
• Harici elektrik ve pinomatik bağlantılar
• Yeni tip pota ile füzyon esnasında alaşımı direkt görebilme 
• Döküm ringi ile potası arasında seramik bir bağlantı olmaması